Maverick Advocaten behaalt succes voor T-Mobile

Maverick Advocaten heeft T-Mobile met succes verdedigd tegen een claim van UPC van meer dan € 16 miljoen. UPC had zich bij het Gerechtshof Den Haag op het standpunt gesteld dat T-Mobile haar (vermeende) machtspositie op de gespreksafgiftemarkt had misbruikt door tarieven in rekening te brengen die hoger lagen dan de tarieven die uit een bepaald kostentoerekeningssysteem voortvloeiden. In zijn arrest van 11 maart 2015 heeft het Gerechtshof alle vorderingen van UPC afgewezen. Het Gerechtshof overwoog daartoe onder meer dat UPC haar vorderingen niet voldoende had onderbouwd. Daarmee bevestigde het Gerechtshof een eerder vonnis van de Rechtbank Rotterdam.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318