Maverick Advocaten succesvol met beëindigen ACM-onderzoek in zorgsector

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters stonden met succes een onderneming in de zorgsector bij in het kader van een onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) naar vermeend misbruik van een economische machtspositie (zie ook dit bericht). De ACM heeft tijdens haar vooronderzoek geen overtuigende aanwijzingen gevonden dat de onderneming een machtspositie zou hebben misbruikt. De ACM heeft het onderzoek daarom afgerond. Maverick Advocaten heeft aan de ACM onder andere toegelicht dat de onderneming in kwestie niet over een economische machtspositie in de zin van art. 24 Mededingingswet/ art. 102 Verdrag Werking EU beschikt, waardoor van misbruik daarvan geen sprake kan zijn.

Maverick Advocaten staat geregeld ondernemingen bij in onderzoeken van de ACM naar vermeend misbruik van machtspositie. Zo stond Maverick Advocaten Funda met succes bij in het proces ter beëindiging van een ACM onderzoek naar vermeende onredelijke voorwaarden die Funda zou stellen voor de toegang tot Funda (zie hier).

Voor meer informatie over een bedrijfsbezoek van de ACM of de Europese Commissie zie www.invalacm.nl en deze video briefing.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154