Maverick Advocaten staat 17 aanbieders eerstelijnsdiagnostiek bij in kort geding tegen Zilveren Kruis

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters procedeerden namens 17 aanbieders van eerstelijnsdiagnostiek (“ELD”) bij het gerechtshof Den Haag tegen het ELD-inkoopbeleid voor 2024 en 2025 van Zilveren Kruis (“ZK”). De zeven zorgaanbieders Star-SHL, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum (gezamenlijk “Rijnmond Lab”) zagen zich in juli 2023 genoodzaakt naar de rechter te stappen. Later voegden Certe en Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum zich in de procedure. De ELD-aanbieders waren het oneens met de selectieve inkoopplannen van ZK. Zo schondt ZK het Integraal Zorgakkoord (“IZA”), omdat ZK weigerde de OVA conform IZA afspraken te vergoeden. Ook weigerde ZK materiele kostenstijgingen voor een tweejarig contract 2024/25 te vergoeden (zie hier).

De voorzieningenrechter stelde de ELD-aanbieders grotendeels in het gelijk. Daarop maakte ZK een spoedappelprocedure aanhangig bij het hof Den Haag. Vervolgens verzochten Ziekenhuis Gelderse Vallei, Diagnovum, ELD Midden Nederland, Noordwest Ziekenhuisgroep, LabDiagonaal, Treant, Nij Smellinghe en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis het hof om zich te mogen voegen in de spoedappelprocedure aan de zijde van de ELD-aanbieders. Het hof besliste tijdens de zitting op 11 maart 2024 dat de partijen zijn toegelaten tot de procedure.

Het arrest van het hof verschijnt in juni 2024.

Maverick Advocaten staat zorgaanbieders dagelijks bij om te komen tot kostendekkende tarieven in de zorg of om op te komen tegen ontoereikende (omzet)plafonds. Zo procedeert Maverick Advocaten voor aanbieders van forensische geestelijke gezondheidszorg tegen de NZa Tariefbeschikking geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2023 en 2024. Daarnaast procedeerde Maverick Advocaten namens stichting De Bevlogen Huisartsen en 129 individuele huisartsen met succes tegen de NZa Tariefbeschikking huisartsenzorg 2023. Eerder boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere huisartsgeneeskundige zorg, acute ggz (hier en hier), forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg, Wlz-zorg ook in hoger beroep en hier en hier en Wmo-zorg (zie ook hier). Ook komt Maverick Advocaten op tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars, zie ook hier.

Voor meer informatie over de (handhaving van) de zorg(inkoop)plicht zie deze blog, deze blog, deze blog, en dit interview in Zorgvisie. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn