Maverick Advocaten procedeert tegen voorgenomen gunning gemeente Amsterdam

Een team van Maverick Advocaten staat ontwikkelaars bij in een kort geding tegen de gemeente Amsterdam. Inzet van het kort geding is het voornemen van de gemeente om de bouw van een woongebouw te gunnen aan een andere combinatie van inschrijvers.

De ontwikkelaars hebben de gemeente gedagvaard, omdat de voorlopige gunning niet in stand kan blijven. Ten eerste, omdat de voorlopig gegunde partij zich niet heeft gehouden aan de vereisten als opgenomen in het bestek (de Bouwenvelop) en daarom een ongeldige inschrijving heeft uitgebracht. Ten tweede, omdat bij de scoretoekenning niet conform de tenderdocumenten is beoordeeld door de selectiecommissie. De gemeente stelt dat zij met de gevolgde tenderprocedure zich heeft gehouden aan de eisen die volgen uit de aanbestedingsrechtelijke beginselen en de spelregels die zij heeft gesteld in de aanbesteding van het optierecht.

Aangezien de gemeente niet bereid was inzicht te geven in de beoordeling van de inschrijvingen, hebben de ontwikkelaars de gemeente gedagvaard in de opschortende termijn (voorheen: ‘Alcateltermijn’) en gewezen op haar onderzoeksplicht bij het beoordelen van inschrijvingen en de motiveringsplicht bij de gunningsbeslissing. Op de zitting waar de voorlopige partij is tussengekomen, werd dit inzicht door zowel de gemeente als de voorlopig gegunde partij opnieuw geweigerd. De rechter wijst 8 oktober 2020 vonnis.

Voor meer informatie over eenvoudiger, anders en toch innovatief aanbesteden, zie de informatieportal innovatiepartnerschap.info.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257