Maverick Advocaten procedeert namens huisartsen tegen NZa-tariefbeschikking huisartsenzorg 2023

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma staan huisartsen bij in een bezwaarprocedure bij de Nederlandse Zorgautoriteit ten aanzien van de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023. Maverick Advocaten werkt hierbij samen met Piet Sippens van Groene Wegen. De huisartsen zijn verenigd in Stichting De Bevlogen Huisartsen. Naast stichting De Bevlogen Huisartsen hebben 130 individuele huisartsen bezwaar aangetekend. Zie voor deze bezwaarprocedure ook hier.

Maverick Advocaten staat zorgaanbieders dagelijks bij om te komen tot kostendekkende tarieven in de zorg of om op te komen tegen ontoereikende (omzet)plafonds. Zo procedeert Maverick Advocaten voor een grote aanbieder van forensische geestelijke gezondheidszorg tegen de NZa Tariefbeschikking geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2023. Eerder boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere huisartsgeneeskundige zorg, acute ggz (hier en hier), forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg, Wlz zorg (ook in hoger beroep), Wmo-zorg (zie ook hier). Ook komt Maverick Advocaten op tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars, zie ook hier.

Voor meer informatie over de (handhaving van) de zorg(inkoop)plicht zie deze blog en dit interview in Zorgvisie. Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257