Maverick Advocaten komt namens FMN op tegen wijziging HRN-concessie

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma staan Federatie van Mobiliteitsbedrijven in Nederland (“FMN”) bij in een bezwaarprocedure tegen het besluit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (“IenW”) tot wijziging van de concessie voor het hoofdrailnet (“HRN”) (2015-2025) (het “Besluit”). De Nederlandse Spoorwegen heeft de huidige HRN-concessie die loopt van 2015 tot 2025 onderhands gegund gekregen van IenW. De afspraken over de onderhandse gunning van het HRN zijn vastgelegd in de HRN-concessie. In het kader van deze HRN-concessie heeft IenW een tussentijdse evaluatie (“midterm review”) laten uitvoeren. De midterm review betreft een evaluatie over de prestaties van NS en de mate waarin verplichtingen onder de concessie zijn gerealiseerd gedurende de eerste helft van de concessieperiode. IenW neemt dit Besluit naar aanleiding van de midterm review.

FMN zet zich in voor de ontwikkeling en innovatie van en (markt)toegang tot het (inter)nationale personenvervoer. Het Besluit wijzigt onder andere artikel 2 lid 4 van de huidige HRN-concessie en verbiedt daarmee (verdere) samenloop op het HRN. Samenloop ontstaat wanneer twee of meer spoorvervoerders, waaronder NS als vervoerder op het HRN, spoorvervoerdiensten mogen aanbieden tussen dezelfde, aan het HRN gelegen stations. De wijziging die IenW introduceert door het Besluit beperkt de mogelijkheden voor leden van FMN om in Nederland op het spoor actief te zijn.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn.

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257