Maverick Advocaten begeleidt inkooporganisatie voor levensmiddelen bij onderhandelingen met A-merk en private label fabrikant

Cyriel Ruers en Paul Breithaupt adviseren over mededingingsrechtelijke strategie bij dispuut met leverancier die selectieve prijsverhoging doorvoert. De leverancier van (premium) A-merken en tevens fabrikant van private label producten probeerde aanmerkelijk hogere prijzen te rekenen aan de inkooporganisatie vergeleken met andere afnemers, zonder objectieve rechtvaardiging. Maverick Advocaten voorzag de inkooporganisatie van strategisch advies, waarna de leverancier de verhoging terugdraaide.

Leveranciers kunnen verschillende redenen hebben om prijzen te verhogen of per afnemer verschillende prijzen te hanteren. Dit is in de regel toegestaan, maar er zijn grenzen, bijvoorbeeld als de prijsverhoging bedoeld is om de afnemer te straffen voor te lage prijzen in de keten. Dit heet verticale prijsbinding en is verboden op grond van het kartelverbod. De Autoriteit Consument en Markt treedt hier hard tegenop en heeft hiervoor eerder aan Samsung een boete van €40 miljoen opgelegd.

Voor meer informatie over verticale prijsbinding en de beïnvloeding van prijzen door leveranciers, zie deze blog.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993