Maverick Advocaten staat EBS met succes bij in kort geding Connexxion bij CBb tegen gunning concessie busvervoer

Martijn van de Hel heeft vervoersbedrijf EBS succesvol bijgestaan in het verzoek van concurrent Connexxion om een voorlopige voorziening tegen de gunning van de concessie voor het streekbusvervoer in de regio Haaglanden.

Het betreft de concessie voor het streekbusvervoer in de regio Haaglanden voor de periode 2019-2030. Deze concessie is door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gegund aan EBS. De bieding van EBS kreeg in de aanbestedingsprocedure de hoogste punten. Connexxion was het hiermee niet eens en heeft bezwaar gemaakt tegen de gunning. Tegelijk vroeg zij bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de gunning als voorlopige voorziening te schorsen.

De voorzieningenrechter van het CBb heeft het verzoek van Connexxion om een voorlopige voorziening te treffen afgewezen. De voorzieningenrechter van het CBb ziet geen aanknopingspunten dat de bieding van EBS niet voldoet aan de aanbestedingseisen. De puntentoekenning aan de biedingen roept niet zodanige vragen op dat dit voor de rechter reden is om in te grijpen.

Klik hier voor de uitspraak en hier voor het persbericht van het CBb.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en Linkedin

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853