Maverick Advocaten wint kort geding voor EPD-leverancier over publicatie marktverkenning ACM

Martijn van de Hel en Paul Breithaupt hebben een leverancier van ZIS/EPD-systemen succesvol bijgestaan in een kort geding tegen de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) bij het College van beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”). De EPD-leverancier verzet zich in deze procedure bij het CBb tegen de publicatie van een marktverkenning van de ACM. De voorzieningenrechter heeft het verzoek van de EPD-leveranciers toegewezen, de ACM mag alleen de managementsamenvatting van de marktverkenning publiceren.

In 2021 heeft KPMG, in opdracht van de ACM, een marktverkenning uitgevoerd naar de vraag- en aanbodzijde van de markt voor ZIS/EPD-systemen en digitale gegevensuitwisseling in de ziekenhuissector. De EPD-leverancier, die zowel een conceptversie als het definitieve rapport te zien kreeg, is van oordeel dat de marktverkenning niet gepubliceerd mag worden omdat dit aanzienlijke reputatieschade zal opleveren. De EPD-leveranciers stelt dat (i) de ACM niet bevoegd is een dergelijke marktverkenning te laten verrichten en te publiceren, (ii) de marktverkenning een grote hoeveelheid feitelijke onjuistheden en waardeoordelen over haar systeem bevat en (iii) dat de ACM geen rekening heeft gehouden met haar belangen en dat publicatie van de marktverkenning daardoor onevenredig nadelig is voor de leverancier.

De voorzieningenrechter van het CBb heeft het verzoek van de EPD-leverancier toegewezen. Volgens de rechter is het geschil “in feitelijk opzicht complex en omvangrijk” en is het de eerste keer dat een rechter zich uitspreekt over het juridische beoordelingskader uit artikel 12w Instellingswet. De rechter begrijpt de vrees van de EPD-leverancier voor reputatieschade omdat de negatieve gevolgen van publicatie van de marktverkenning onomkeerbaar zijn. Daar komt bij dat het belang van publicatie van de ACM niet vaststaat, de conclusies uit de marktverkenning zijn namelijk niet wezenlijk anders dan de conclusies uit het eigen onderzoek van de ACM, aldus de rechter. Tot het definitieve oordeel van het CBb mag de ACM alleen de managementsamenvatting van de marktverkenning publiceren.

De uitspraak van de voorzieningenrechter van het CBb is hier te vinden. Voor berichten in de media over deze zaak zie hier, hier, hier en hier.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993