Maverick Advocaten wint procedure voor EPD-leverancier over ACM-marktverkenning

Martijn van de Hel en Paul Breithaupt hebben een leverancier van ZIS/EPD-systemen succesvol bijgestaan in een hogerberoepsprocedure tegen de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”). De EPD-leverancier heeft zich in deze procedure bij het CBb verzet tegen de publicatie van een marktverkenning van de ACM. Het CBb heeft geoordeeld dat de ACM allen na aanpassingen de marktverkenning mag publiceren. Eerder mocht de ACM na een uitspraak van de voorzieningenrechter van het CBb alleen de managementsamenvatting van de marktverkenning publiceren.

In 2020 en 2021 heeft KPMG, in opdracht van de ACM, een marktverkenning uitgevoerd naar de vraag- en aanbodzijde van de markt voor ZIS/EPD-systemen en digitale gegevensuitwisseling in de ziekenhuissector. De EPD-leverancier is van oordeel dat de marktverkenning niet gepubliceerd mag worden omdat dit aanzienlijke reputatieschade zal opleveren. De EPD-leverancier wordt namelijk veelvuldig bij naam en op negatieve wijze genoemd in de marktverkenning. Volgens de EPD-leverancier is er geen sprake van een marktverkenning maar een klanttevredenheidsonderzoek.

De voorzieningenrechter van het CBb, die oordeelde dat de ACM alleen een managementsamenvatting mag publiceren, gaf aan de vrees van de EPD-leverancier voor reputatieschade te begrijpen. Bovendien was er volgens de voorzieningenrechter twijfel over het belang van publicatie aan de zijde van de ACM.

Het CBb heeft in de hogerberoepsprocedure geoordeeld dat de ACM de marktverkenning alleen mag publiceren indien er een viertal aanpassingen wordt gedaan. Hoewel het CBb van oordeel is dat ACM een gerechtvaardigd belang heeft bij publicatie van de marktverkenning, voldoet de belangenafweging van de ACM op vier punten niet aan de maatstaf uit artikel 3:4 lid 2 Algemene wet bestuursrecht. In de uitspraak is voor elk van deze punten een toelichting te vinden die de ACM in de marktverkenning moet opnemen. De aangepaste marktverkenning is inmiddels gepubliceerd op de website van de ACM.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993