Maverick Advocaten staat mondzorgaanbieder bij in bezwaarprocedure NZa

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters staan een mondzorgaanbieder bij in een bezwaarprocedure tegen de Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa"). De NZa heeft de mondzorgaanbieder een aanwijzing opgelegd vanwege vermeende overtredingen van de Wet Marktordening gezondheidszorg (“Wmg”). Volgens de NZa heeft de mondzorgaanbieder onder meer foutief gedeclareerd (upcoding). Het team van Maverick Advocaten assisteert de zorgaanbieder tijdens de bezwaarprocedure.

De NZa houdt declaratiegedrag van mondzorgaanbieders als tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten nauwgezet in de gaten, zo meldt de NZa in een recent bericht. Voor 9 tips bij een bedrijfsbezoek of inval van de NZa, zie deze blog. Voor alle informatie over een bedrijfsbezoek of inval van Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) zie invalacm.nl.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154