Maverick Advocaten succesvol bij CBb voor huisartsen

Diederik Schrijvershof heeft de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) succesvol bijgestaan in hun beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ten aanzien van de tariefbeschikkingen huisartsenzorg 2015 en 2016 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het CBb oordeelt dat de NZa het contractvereiste ten onrechte hanteert voor enkele prestaties waar dat een inbreuk op de vrije artsenkeuze kan maken. Het gaat daarbij om de inzet van een Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg en multidisciplinaire zorg voor bepaalde chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD, astma). Het CBb aanvaardt verder niet dat huisartsen automatisch geen enkele vergoeding krijgen als zij niet voldoen aan hun plicht om avond-, nacht- of weekenddiensten te organiseren en past de tariefbeschikking huisartsenzorg 2016 daarop aan. De NZa dient binnen zes weken nieuwe besluiten te nemen met inachtneming van de uitspraak van het CBb ten aanzien van het contractvereiste bij de prestatie module achterstandsfonds.

Voor het persbericht van het CBb klik hier en voor achtergronden bij de procedure klik hier.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318