Maverick Advocaten adviseert ministerie over binnenvaart

Samen met onderzoeksbureau STC-Nestra heeft Maverick Advocaten in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een rapport geschreven over de mogelijkheid tot versterking van de marktstructuur in de binnenvaart. Het rapport geeft een beschrijving van de binnenvaartsector, een analyse van de mogelijkheden tot samenwerking met binnenvaartondernemingen en bevat een inventarisatie van mededelingsrechtelijke kaders die relevant zijn bij commerciële samenwerkingsverbanden. Uit het rapport blijkt dat er ondanks de zware financiële periode nog steeds weinig beweging in de markt is. De versnippering van de markt en de problemen om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen dienen hoofdzakelijk door de marktspelers zelf te worden aangepakt. De minister heeft het rapport aan de Tweede Kamer gestuurd (zie de brief aan de Tweede Kamer) en de binnenvaartschippers (zie het persbericht) opgeroepen om meer samenwerkingsverbanden te zoeken en voor meer stabiliteit in de sector te zorgen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853