Maverick Advocaten begeleidt aanbestedingsprocedure met innovatieve oplossingen Sterke Lekdijk

Een team van Maverick Advocaten heeft het afgelopen anderhalf jaar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bijgestaan in de aanbestedingsprocedure voor het innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk. Van het brainstormen over de juiste aanbestedingsvorm tot en met de voorlopige gunning die werd gepubliceerd op 7 juli jongstleden. Bij geen bezwaren van afgewezen inschrijvers, zal het project na de zomer aanvangen.

De Lekdijk is een van de belangrijkste rivierdijken van Nederland en beschermt een groot deel van Midden- en West Nederland. Momenteel voldoet de Lekdijk niet meer aan de huidige normen en dient daarom versterkt te worden over een lengte van 55 kilometer. De ambities liggen bij dit dijkversterkingsproject hoog: simpelweg de dijk verhogen of verbreden was geen optie, de dijk moet zodanig versterkt worden dat deze wordt ingepast in het landschap en de omgeving. Duurzame en innovatieve oplossingen zijn dan ook noodzakelijk. Door middel van het innovatiepartnerschap tussen de drie partners, kunnen de gestelde doelstellingen gerealiseerd worden.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zal dit project oppakken met drie innovatiepartners: Mourik Infra B.V., Van Oord Nederland B.V. en de combinatie Heijmans Infra B.V. – GMB Civiel B.V. – de Vries en van de Wiel B.V. (Lek ensemble). Zie hier het persbericht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Volg Maverick op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853