Maverick Advocaten assisteert SRK met succes over regels Nederlandse Orde van Advocaten

Martijn van de Hel heeft namens rechtsbijstandsverzekeraar SRK (BrandMR) een klacht ingediend bij de ACM over de regels voor advocaten, opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). SRK beoogt met BrandMR juridische hulp beschikbaar te maken voor een grote groep die nu het recht mijdt door onvoorspelbaarheid over het traject en de kosten. Deze groep komt ook steeds minder vaak in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Door middel van BrandMR wil SRK met haar advocaten juridische diensten leveren met een transparante en vooraf bekende prijs per procedurestap. Verschillende stakeholders, waaronder de Minister voor Rechtsbescherming, hebben inmiddels enthousiast gereageerd op dit initiatief van SRK.

Mede naar aanleiding van vragen van de ACM over deze klacht, heeft de NOvA de mogelijkheid geschapen voor BrandMR en andere rechtsbijstandsverzekeraars om niet-verzekerden bij te staan. De NOvA stelde zich lang op het standpunt dat de onafhankelijkheid van de advocatuur in het geding zou kunnen komen als advocaten in dienst van een rechtsbijstandsverzekeraar ook onverzekerden zouden bijstaan. Uit onderzoek van SEO dat op verzoek van BrandMR is uitgevoerd blijkt echter dat de beroepsregels een gezonde marktwerking tegenhouden. Het college van afgevaardigden van de NOvA heeft besloten dat advocaten in loondienst bij rechtsbijstandsverzekeraars ook niet-verzekerden mogen bijstaan. Het betreft een tijdelijke ontheffing van de Verordening op de Advocatuur voor de periode 2021 – 2026.

Door de tijdelijke versoepeling van de beroepsregels ontstaat er meer ruimte voor juridische dienstverleners die geen traditioneel advocatenkantoor zijn, zoals rechtsbijstandsverzekeraars. Een belangrijke voorwaarde die aan de dienstverlening wordt verbonden is dat de meerderheid van het bestuur van een deelnemende verzekeraar of schaderegelaar zelf advocaat moet zijn. De ACM vraagt zich inmiddels af of de tijdelijke versoepeling wel ver genoeg gaat. Eerder riep de Minister voor Rechtsbescherming de NOvA ook al op om de regelgeving grondig tegen het licht te houden. Afhankelijk van de resultaten van de tijdelijke versoepeling is het mogelijk dat de toekomst meer mogelijkheden voor alternative business structures in de advocatuur biedt.

Voor meer informatie over de verruiming van de regels zie o.a. het FD, NRC, Advocatie.nl, Mr-Online en het Advocatenblad.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853