Maverick Advocaten assisteert MKB Multifunds bij ACM over oneerlijke concurrentie door overheid bij eigen investeringsfonds

Martijn van de Hel heeft MKB Multifunds met succes bijgestaan in een bezwaarprocedure bij de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) tegen een overtreding van de Wet Markt en Overheid (“Wet M&O”) door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (“EZK”).

Het ministerie van EZK heeft een eigen investeringsfonds, genaamd Dutch Venture Initiative (“DVI”). Via de ontwikkelingsmaatschappij PPM Oost - thans Oost NL - investeert het ministerie via het DVI in mkb’s in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken bezit aandelen in PPM Oost en is belast met het dagelijkse beheer. Het DVI belegt in private-equityfondsen die investeren in mkb’s. Het ministerie heeft sinds 2012 in totaal EUR 230 miljoen subsidie verleend aan DVI. Naast deze subsidieverlening, bevoordeelt het ministerie DVI op verschillende manieren ten opzichte van concurrerende marktpartijen zoals MKB Multifunds. In de media, zie hier en hier, en in de politiek wordt al een lange tijd kritiek geuit op DVI. Ook de rekenkamer heeft zich kritisch geuit op de overheidsbemoeienis in DVI in haar eigen rapport.

Doordat het ministerie selectieve voordelen geeft aan het DVI vindt er concurrentievervalsing plaats. Het gevolg hiervan is dat MKB Multifunds verhinderd werd in het aantrekken van investeerders. MKB Multifunds heeft hiertegen een klacht ingediend bij de ACM. De ACM had in eerste instantie besloten dat er geen sprake was oneerlijke concurrentie door de bemoeienis van het ministerie van EZK bij DVI. Tegen dit besluit is MKB Multifunds in bezwaar gegaan.

De ACM besloot niet tijdig op het bezwaar van MKB Multifunds en uiteindelijk moest het besluit op bezwaar door de bestuursrechter worden afgedwongen. Nu oordeelt de ACM dat het bezwaar gedeeltelijk gegrond is en dat het ministerie van EZK investeerders heeft geïnteresseerd om te beleggen in het overheidsbedrijf DVI. De Nederlandse overheid bevoordeelt selectief haar eigen bedrijf en dat is verboden volgens de Wet M&O.

Overigens speelt het probleem van overheidsbemoeienis bij DVI ook een rol op Europees niveau. Eerder heeft de Europese Commissie de klacht van MKB Multifunds over onrechtmatige staatssteunverlening door EZK aan DVI afgewezen. Zie ons eerder bericht hierover. MKB Multifunds is een hoger beroepsprocedure gestart bij het Hof van Justitie van de Europese Unie tegen de beschikking van het Gerecht van de Europese Unie.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853