Maverick Advocaten in beroep bij Gerecht tegen afwijzing staatssteunklacht investeringsfonds DVI

Martijn van de Hel staat MKB Multifunds bij in een beroepsprocedure bij het Gerecht van de Europese Unie tegen een besluit van de Europese Commissie (“Commissie”). Aanleiding is de klacht die MKB Multifunds bij de Commissie heeft ingediend wegens verboden staatssteun van het Ministerie van Economische Zaken aan het fund-of-funds initiatief: Het Dutch Venture Initiative (“DVI”).

De oprichters van MKB Multifunds willen het Nederlandse mkb beter investeerbaar maken voor institutionele beleggers door het opzetten van een Fund-of-Funds: MKB Multifunds. MKB Multifunds heeft het doel om samen met Nederlandse pensioenfondsen te beleggen in het Nederlandse mkb. De Nederlandse overheid is de oprichter en initiatiefnemer van het DVI. Via de ontwikkelingsmaatschappij PPM Oost - thans Oost NL - investeert het Ministerie van Economische Zaken via het DVI in mkb’s. Het Ministerie van Economische Zaken bezit aandelen in PPM Oost en is belast met het dagelijkse beheer. Het DVI belegt in private-equityfondsen die investeren in mkb-aandelen met als doel om beleggingen in mkb’s in Nederland toegankelijker te maken. Hiermee concurreert het DVI met MKB Multifunds. Doordat het Ministerie van Economische Zaken selectieve voordelen geeft aan het DVI vindt er volgens MKB Multifunds concurrentievervalsing plaats.

Daarom heeft MKB Multifunds een klacht ingediend bij de Commissie wegens onrechtmatige staatsteunverlening door het Ministerie van Economische Zaken aan DVI. De Commissie heeft deze klacht afgewezen omdat zij van oordeel is dat de investeringen van het DVI in private-equityfondsen overeenkomen met normale marktvoorwaarden. Om die reden heeft het DVI geen voordeel in de zin van artikel 107 VWEU, aldus de Commissie. Tegen dit besluit heeft MKB Multifunds bij het Gerecht beroep ingesteld omdat zij meent dat het DVI onder niet-marktconforme voorwaarden heeft geïnvesteerd. Eén van de argumenten van MKB Multifunds is dat de Commissie onvoldoende onderzoek heeft verricht en dat de achterliggende motieven van DVI niet enkel economisch zijn. Anders dan de Commissie veronderstelt, zou een particuliere investeerder niet op gelijke wijze investeren zoals de Nederlandse overheid via het DVI doet, volgens MKB Multifunds.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853