Maverick Advocaten begeleidt internationaal farmacieconcern bij Woo-procedure over bedrijfsvertrouwelijke informatie

Cyriel Ruers en Bas van Os staan een farmaciebedrijf bij in het kader van informatieverzoeken naar commercieel gevoelige informatie bij verschillende bestuursorganen.

De informatieverzoeken zijn gedaan bij onder andere een universitair medisch centrum en een medische toezichthouder en ziet op informatie over medicijnstudies. Dergelijke informatie is commercieel gevoelig en kan onder meer worden gebruikt door concurrenten, bijvoorbeeld in octrooidisputen. De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), op grond waarvan eenieder informatie kan opvragen die berust bij een bestuursorgaan. Academische centra en medische toezichthouders kwalificeren als bestuursorgaan. Dit betekent dat burgers en bedrijven – waaronder concurrenten – kunnen proberen om informatie die is verstrekt aan dergelijke instanties op te vragen op grond van de Woo.

De Woo kent echter bepaalde uitzonderingsgronden, op grond waarvan onder meer het verstrekken van bedrijfsvertrouwelijke informatie kan worden geweigerd. Een bedrijf wiens informatie wordt opgevraagd, moet de gelegenheid krijgen om bezwaren te uiten tegen de verzochte openbaarmaking. Laat een bedrijf dat na, dan bestaat het risico dat bedrijfsvertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt voor een ieder, bijvoorbeeld op de site van de rijksoverheid.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754

Bas van Os

T +31 20 238 20 04
M +31 6 85 738 822