Maverick Advocaten start namens huisartsen kort geding tegen Zilveren Kruis

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma staan samen met Piet Sippens Groenewegen verschillende huisartsen bij in een kort geding tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Tal van huisartsen werken in hun huisartsenpraktijk al jaren met succes met een praktijkondersteuner (POH-S). Een POH-S ondersteunt een huisarts op het gebied van somatiek. Zilveren Kruis (“ZK”) besloot in het kader van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 (“HLA 2019-2022”) om de huisartsenpraktijken toekomstbesteding te maken, de huisartsen meer tijd te geven voor de patiënt en hen meer ruimte te bieden om een POH-S in te zetten. In weerwil hiervan wijzigt ZK nu ineens zonder reden onder andere het bekostigingssysteem van de POH-S. Dit leidt tot financiële tekorten bij de huisartsen en creëert voor hen een forse administratieve lastenverzwaring. De aanpak van ZK is daarmee niet alleen strijdig met het HLA 2019-2022, waarmee is afgesproken de administratieve lasten te reduceren en meer tijd voor de patiënt te creëren, maar heeft ook gevolgen voor onder andere chronisch zieke patiënten. Door het nieuwe ZK-financieringssysteem wordt de POH-S bij de zorg voor chronisch zieken niet langer kostendekkend vergoed. Hiermee staat de inzet van de POH-S onder druk. Dit terwijl veel huisartsen een POH-S in dienst namen (en moesten nemen) om (chronische) zorg uit de tweede lijn (zoals het ziekenhuis) in de eerste lijn (huisarts) te houden. De huisartsen hebben eind 2021 ook een petitie aan Zilveren Kruis overhandigd. Daarin riepen ze ZK op om de bekostiging van o.a. de jaren 2019 t/m 2021 voort te zetten. ZK gaf daar nog geen gehoor aan.

Skipr, Trouw en NOS.nl schreven over deze problematiek. Ook het NOS-journaal besteedde hier op 27 december 2021 aandacht aan.

Maverick Advocaten staat zorgaanbieders dagelijks bij om te komen tot kostendekkende tarieven in de zorg. Zo boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere jeugdzorg, forensische zorg, SGLVG-zorg en (ook in hoger beroep) Wlz zorg. Ook werd in 2020 met succes bijstand verleend aan diverse acute ggz-aanbieders om te komen tot een kostendekkende beschikking van de NZa. In 2021 werd voor een andere acute ggz aanbieder bij het CBb een procedure tegen de NZa gewonnen. Daarnaast boekte Maverick Advocaten succes in de strijd tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars.

Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257