Maverick Advocaten staat mondzorgaanbieder bij in NZa-onderzoek naar schending Wmg

Diederik Schrijvershof staat een mondzorgaanbieder bij in een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa"). De NZa doet onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Wet Marktordening gezondheidszorg (“Wmg”). Maverick Advocaten assisteert de aanbieder van mondzorg zowel tijdens het bedrijfsbezoek van de NZa als bij het daaropvolgend onderzoek door de NZa.

Voor 9 tips bij een bedrijfsbezoek of inval van de NZa, zie deze blog. Voor alle informatie over een bedrijfsbezoek of inval van Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) zie invalacm.nl

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318