Maverick Advocaten adviseert Coöperatie De Mosselcompagnie

Diederik Schrijvershof heeft de Coöperatie De Mosselcompagnie voorzien van mededingingsrechtelijk advies. Eerder dit jaar is in Zeeland de grootste coöperatie van onafhankelijke mosselkwekers opgericht, de Coöperatie De Mosselcompagnie. Maverick Advocaten heeft de Coöperatie De Mosselcompagnie geadviseerd over de mededingingsrechtelijke aspecten bij (de oprichting) van de coöperatie en de relatie met derde partijen, zoals de Nederlandse Mosselveiling, Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie.

De Coöperatie De Mosselcompagnie is opgericht door 52 mosselkwekers onder andere om uitvoer te kunnen geven aan afspraken voor meer duurzame mosselvangst als voorzien in het Mosselconvenant uit 2009. Uit een rapport van Wageningen University & Research (WUR) volgt dat duurzaamheidsafspraken uit het Mosselconvenant over de beperking van de bodemzaadvisserij en de ontwikkeling van mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) grote gevolgen hebben voor de productie en sociaaleconomische situatie in de mosselsector. Door de extra kosten van de mzi’s en het grotere aanbod van mosselen is de economische rentabiliteit van de mosselsector gedaald en heeft een groot deel van de mosselkwekers het momenteel moeilijk, aldus WUR. Voor meer informatie over de werkwijze van de Coöperatie De Mosselcompagnie, zie hier en hier.

Over de toepassing van het mededingingsrecht bij coöperaties en hun leden adviseerde Diederik eerder onder andere GroentenFruit Huis, Dutch Produce Association en Nationaal Coöperatieve Raad. Ook sprak hij over dit onderwerp op het NCR symposium “De coöperatie en mededinging”. Voor meer informatie zie hier. Meer informatie over toetsing door de ACM van een (sector brede) samenwerking in het kader van duurzaamheid en de ontwikkelingen in de agri- en foodsector is hier en hier te raadplegen. Diederik werd eerder ook door SC geïnterviewd over de kabinetsplannen over de toepassing van het mededingingsrecht in de agro- en nutriketen. Klik hier voor het artikel in SC.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318