Maverick Advocaten beoordeelt Wet Vifo meldingsplicht softwareontwikkelaar

Voor een geplande transactie hebben Diederik Schrijvershof, Saskia Stolk en Adriaan Craita geanalyseerd of de aankoop van een softwareontwikkelaar door het Bureau Toetsing Investeringen getoetst moest worden onder de nieuwe Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (“Wet Vifo”).

Daartoe is door Maverick beoordeeld of de softwareontwikkelaar kwalificeerde als een vitale aanbieder of als onderneming die actief is op het gebied van sensitieve technologie (in de zin van Verordening (EU) 2021/821).

De Wet Vifo vloeit voort uit de Europese Screeningsverordening. Die verordening heeft tot doel de strategische belangen van de Europese Unie (“EU”) te beschermen, terwijl de interne EU-markt toegankelijk blijft voor buitenlandse directe investeringen. Deze Europese Screeningsverordening wordt ook aangeduid als Foreign Direct Investment-verordening (“FDI”). Voor meer achtergronden, zie deze blog en deze blog.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Adriaan Craita

T +31 20 238 20 99
M +31 6 19 483 477

Saskia Stolk

T +31 20 238 20 01
M +31 6 50 979 477