Maverick Advocaten adviseert de Nederlandse ggz over continuïteitsbijdrage aan GGZ-aanbieders

Diederik Schrijvershof heeft branchevereniging de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) geadviseerd over de beoogde continuïteitsbijdrage-regeling van Zorgverzekeraars Nederland (“ZN”). Ggz-aanbieders, leden van de Nederlandse ggz, konden en kunnen noodgedwongen door de coronapandemie tijdelijk minder cliënten behandelen. De continuïteitsbijdrage-regeling van ZN beoogt de aanbieders passende financiële steun te geven van zorgverzekeraars om te zorgen dat ggz-aanbieders door de COVID-19 crisis niet in financieel zwaar weer landen c.q. failliet gaan. Het team van Maverick Advocaten adviseerde de branchevereniging om te komen tot een passende continuïteitsbijdrage-regeling van ZN. Op 8 juli 2020 hebben de Nederlandse ggz en ZN overeenstemming bereikt over de continuïteitsbijdrage-regeling (zie hier).

Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) meldde desgevraagd dat het zorgverzekeraars onder voorwaarden toegestaan is om in ZN-verband samen te werken om via een continuïteitsbijdrage-regeling zorgaanbieders te ondersteunen. De onderlinge afspraken tussen leden van ZN om te komen tot de beoogde steunmaatregelen die tijdelijk van aard zijn, mogen van ACM niet verder dan noodzakelijk gaan. Tegelijk moet het volgens ACM altijd mogelijk zijn voor individuele zorgverzekeraars om een hogere bijdrage te geven aan zorgaanbieders dan de minimumafspraken die worden gemaakt in ZN-verband. Volgens ACM moet de insteek zijn van de continuïteitsbijdrage-regeling dat zorgverzekeraars ook na de coronacrisis voldoen aan de zorgplicht als bedoeld in artikel 11 van de Zorgverzekeringswet. Voor meer informatie over de (handhaving van de) zorgplicht zie deze blog.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318