Maverick Advocaten boekt succes voor ggz-aanbieder in geschil zorgcontractering

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters hebben met succes een ggz-aanbieder bijgestaan in een geschil met een grote zorgverzekeraar over de zorgcontractering 2024. De zorgaanbieder wist na bijstand van Maverick Advocaten te komen tot betere contractuele afspraken met de verzekeraar.

Het team van Maverick Advocaten adviseert zorgaanbieders dagelijks over mogelijkheden om via (bij)contractering aan een goed contract te komen (zie bijvoorbeeld hier). Zorginkopers hebben vaak een inkoopmachtspositie ten opzichte van zorgaanbieders en zijn uit dien hoofde gebonden aan diverse regels (zie deze blog). Daarnaast hebben zorginkopers (ook zonder inkoopmachtspositie) op grond van hun zorg(inkoop)plicht de wettelijk plicht ervoor te zorgen dat hun verzekerden tijdig passende zorg krijgen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) houdt toezicht op de naleving van de zorgplicht. Recent besloot de NZa de zorg(inkoop)plicht te handhaven, omdat geen van de vier grote zorgverzekeraars de zorg(inkoop)plicht voldoende naleefde. De NZa legde vervolgens een aanwijzing op aan CZ en Menzis (zie ook hier). Maverick Advocaten assisteert zorgaanbieders bij een handhavingsverzoek bij de NZa over de zorg(inkoop)plicht van alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie over de (handhaving van) de zorg(inkoop)plicht, zie deze blog en deze blog.

Ook komt Maverick Advocaten op tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars (zie ook hier). Meer informatie over wat (u met) de NZa kan of moet doen bij wachtlijsten, (dreigende) patiëntenstops en zorgplicht, lees deze en deze blog. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten van zorgverzekeraars bij de zorginkoop, raadpleeg www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn