Maverick Advocaten boekt succes met schadeclaim tegen de Staat

Martijn van de Hel heeft een fabrikant van tractiebatterijen en haar directeur bijgestaan in een schadeprocedure tegen onrechtmatig handelen van de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”).

De ACM had eerder een boete opgelegd van bijna €600.000 aan de fabrikant voor vermeende deelname aan kartelvorming. De rechtbank Rotterdam heeft het boetebesluit vernietigd omdat de ACM onvoldoende had bewezen dat de fabrikant als deelnemer aan een kartel kon worden aangemerkt.

Na de vernietiging bleef het boetebesluit van de ACM en de nieuwsberichten hierover echter nog anderhalf jaar op de website van de ACM staan, zonder dat deze waren geanonimiseerd en zonder een adequate verwijzing naar de uitspraak van de rechtbank Rotterdam en de herroeping van het boetebesluit. De rechtbank Den Haag heeft hierover geoordeeld dat de Staat door na te laten de website tijdig aan te passen, toerekenbaar onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens de fabrikant. De rechtbank heeft zowel aan de fabrikant als aan de directeur een immateriële schadevergoeding toegekend.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853