Maverick Advocaten assisteerde sleepbedrijf PTA in kartelonderzoek ACM

Martijn van de Hel heeft Port Towage Amsterdam (PTA), een joint venture van sleepbedrijven Svitzer en Iskes begeleid in een onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar een mogelijke schending van het kartelverbod.

De ACM had gesignaleerd dat deze samenwerking op gespannen voet staat met de mededingingsregels. Om de door de ACM gesignaleerde mededingingsrisico’s weg te nemen, hebben Svitzer en Iskes verschillende opties onderzocht en uiteindelijk besloten om de joint venture PTA op te heffen. Svitzer neemt PTA inclusief de sleepboten en de bemanning die PTA inhuurde van Iskes over en zal vier jaar lang de tarieven voor havensleepdiensten niet meer laten stijgen dan de inflatie. De ACM stelt geen overtreding vast.

De ACM vindt dat bedrijven die zéggen samen een nieuwe onderneming op te richten, ook daadwerkelijk een joint venture moeten oprichten die onafhankelijk opereert van de moederbedrijven. Gezamenlijke bedrijven (joint ventures) mogen niet worden gebruikt om de mededingingsregels te omzeilen, aldus de ACM. Lees hier het persbericht van ACM

Svitzer en Iskes werden bijgestaan door respectievelijk Kees Schillemans (Allen & Overy) en Ruben Elkerbout (Stek).

Voor alle informatie over een bedrijfsbezoek van de ACM en de Europese Commissie zie invalacm.nl

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853