Maverick Advocaten begeleidt Vion bij stopzetting onderzoek ACM naar Wet OHP

Martijn van de Hel, Judith Jansen en Saskia Stolk hebben Vion Farming B.V. (“Vion”) begeleid bij de totstandkoming van een toezeggingsbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”).

Vion is één van de grootste vleesproducenten in Nederland en heeft contracten met varkenshouders. In deze contracten staan de voorwaarden en prijssystematiek waaronder Vion varkens afneemt van varkenshouders. Onderzoek van de ACM heeft uitgewezen dat bepalingen in deze contracten op gespannen voet staan met de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (Wet OHP). Het doel van deze wet is om de onderhandelingspositie van voedselleveranciers ten opzichte van grotere marktpartijen te versterken.

Vion heeft aan de ACM toegezegd om de contracten van varkenshouders voortaan alleen met wederzijdse instemming te wijzigen. Daarnaast hebben varkenshouders de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met een nieuw contract, zonder de mogelijkheid dat Vion de lopende overeenkomst per direct beëindigt. Wanneer varkenshouders niet akkoord gaan, zijn zij bovendien niet gehouden aan de opzegtermijn van een jaar. Vion is zelf wel nog gebonden aan deze opzegtermijn. Volgens de ACM zal op deze manier de onderhandelingspositie van de varkenshouders worden versterkt.

Na de toezeggingsaanvraag te hebben beoordeeld, heeft de ACM op 12 maart 2024 in een besluit de toezegging geaccepteerd en bindend verklaard. Het onderzoek van de ACM naar een mogelijke overtreding door Vion van de Wet OHP Landbouw is hiermee stopgezet.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Judith Jansen

T +31 20 238 20 13
M +31 61 425 13 28

Saskia Stolk

T +31 20 238 20 01
M +31 6 50 979 477