Judith Jansen

Judith Jansen is advocaat op het gebied van Europees en Nederlands mededingingsrecht en bestuursrecht.

Judith houdt zich bezig met bestuursrechtelijke onderwerpen, zoals bestuurlijke boetes, lasten onder dwangsom en bestuursdwang, schade, nadeelcompensatie en Europeesrechtelijke vraagstukken. Judith heeft ervaring in de fast moving consumer goods (FMCG) sector. In dit verband staat zij bedrijven bij in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke geschillen met overheden, waaronder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Staat der Nederlanden. Ook adviseert zij bedrijven over levensmiddelenrechtelijke onderwerpen, zoals duurzaamheid, recalls, voedselveiligheid en etikettering.

Daarnaast houdt Judith zich bezig met uiteenlopende facetten van het mededingingsrecht. Zo adviseert zij bedrijven over zaken met betrekking tot het verbod op misbruik van een economische machtspositie, verticale afspraken en samenwerking, uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie en handhaving door de Europese Commissie en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Judith is in februari 2019 beëdigd tot advocaat en sinds augustus 2023 werkzaam bij Maverick Advocaten. Daarvoor was zij werkzaam bij een ander advocatenkantoor, waar zij zich bezighield met mededinging en voedselveiligheid.

In 2018 heeft Judith de master European Law aan de Universiteit Leiden afgerond. Tijdens haar studie liep Judith stages bij verschillende advocatenkantoren en het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2022 heeft Judith de Beroepsopleiding Advocaten afgerond en in 2023 heeft ze de postacademische specialisatieopleiding mededingingsrecht aan de Grotius Academie voltooid.

Judith is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht (VvM), de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER).

Contact

Judith Jansen

T +31 20 238 20 13
M +31 61 425 13 28