Maverick Advocaten treedt op voor GGZ Nederland inzake schending regels bij zorginkoop door zorgverzekeraars

Diederik Schrijvershof diende namens GGZ Nederland een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”). Het handhavingsverzoek ziet op schending van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw (“Regeling zorginkoop”) door diverse zorgverzekeraars. De zorginkoop 2020 in de GGZ (acute en niet acute ggz) heeft door het voorgaande vertraging opgelopen. Voor meer informatie over de achtergrond bij het handhavingsverzoek, zie hier.

De NZa heeft in 2019 reeds vijf formele waarschuwingen gegeven voor overtredingen van de Regeling zorginkoop. De NZa waarschuwde in 2019 de zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid, CZ, VGZ (2x) en DSW vanwege schendingen van de Regeling zorginkoop. De NZa legde eerder aan DFZ (onderdeel van Zilveren Kruis) een boete op voor een schending van de Regeling zorginkoop. Lees hier, hier en hier meer daarover. De NZa heeft nu bij herhaling kenbaar gemaakt strenger op te treden tegen overtredingen van de Regeling zorginkoop.

Maverick Advocaten maakt zich al jaren sterk voor adequate (handhaving van) dwingende regels voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop en aanpak van uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop, lees onze 12 stappen om goed beslagen ten ijs te komen tijdens de zorgcontractering 2020 of raadpleeg zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318