Maverick Advocaten komt succesvol namens ggz-aanbieder op tegen NZa beschikking Wlz-ggz

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters staan een aanbieder van langdurige ggz bij in een bezwaarprocedure bij de NZa. Doel van procedure is te komen tot een kostendekkende bekostiging van langdurige ggz. Het starten van deze bezwaarprocedure heeft geleid tot een tariefverhoging.

Als gevolg van de openstelling van de Wet langdurige zorg (“Wlz”) voor personen met een psychische stoornis, stromen er in 2021 ten minste circa 12.500 cliënten vanuit (voornamelijk) de Wet maatschappelijke ondersteuning (“Wmo”) in de Wlz. Zorgkantoren kopen deze Wlz-zorg in bij ggz-aanbieders. De bij de bezwaarprocedure betrokken langdurige ggz-aanbieder kent in 2021 een grote instroom aan nieuwe Wlz-cliënten die instromen vanuit de Wmo. Het betrokken zorgkantoor hanteert voor deze aanbieder in 2021 dezelfde ontoereikende tarieven als in 2020. In 2020 waren slechts enkele Wlz-cliënten bij de aanbieder in zorg. Nu de zorgaanbieder wordt geacht ineens veel meer cliënten tegen het ontoereikende tarief te behandelen, loopt de financiële schade voor de zorgaanbieder snel verder op. Tegelijk volgt uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van 1 oktober jl. dat in de Wlz sprake moet zijn van reële tarieven. Lees hier meer over die zaak, waarin wij succesvol optraden voor de Nederlandse ggz en 19 van haar leden. Dat het betrokken zorgkantoor weigert rekening met de gestegen instroom van Wlz-clienten bij de betrokken ggz-aanbieder is onredelijk, nu de aanbieder geacht wordt veel Wlz-ggz te leveren tegen een irreëel tarief. Daarbij dient de NZa met deze omstandigheden rekening te houden bij het vastleggen van de productieafspraak tussen de aanbieder en het zorgkantoor in de NZa beschikking. Dat de NZa dit niet deed is inzet van de bezwaarprocedure. Het starten van deze bezwaarprocedure heeft geleid tot een tariefverhoging.

Eerder boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere jeugdzorg, forensische zorg, acute ggz, SGLVG-zorg en Wlz zorg. Maverick Advocaten procedeert ook bij het CBb over de NZa-tarieven voor specialistische ggz en forensische zorg. Eerder boekte Maverick Advocaten ook succes in de strijd tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154