Maverick Advocaten procedeert namens de Nederlandse ggz en ggz-aanbieders tegen ontoereikende Wlz-tarieven

Diederik Schrijvershof staat branchevereniging de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) en achttien van haar leden uit heel Nederland bij in een kort geding tegen vijf zorgkantoren door ontoereikende Wlz-tarieven 2021. De Nederlandse ggz en haar leden zien zich gedwongen op te komen tegen de tarieven die de zorgkantoren opleggen ten behoeve van 2021. Dit omdat die voorzienbaar ontoereikend zijn om kwalitatief goede zorg te leveren. De zorgkantoren baseren hun tarieven op het landelijk inkoopkader 2021-2023 van Zorgverzekeraars Nederland. Daarin wordt een afslag van 6% (ofwel een basistarief van 94%) van het NZa-tarief gehanteerd. Zorgaanbieders kunnen alleen in aanmerking komen voor een reductie van 2% op de malus van 6% op het NZa tarief als zij bepaalde additionele kostenverhogende inspanningen leveren. Dergelijke afslagen op het kostengeoriënteerd NZa-tarief zijn niet passend, zo stellen de Nederlandse ggz en haar leden.

Voor meer informatie over deze zaak, zie hier en hier.

Volg Maverick op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318