Maverick en Blenheim Advocaten winnen kort geding over nietigheid klantenbeding licentiecontract

Martijn van de Hel, Arjen Paardekoper en Thomas Kriense (Blenheim Advocaten) zijn namens International Bon Ton Toys (IBTT) in kort geding succesvol opgekomen tegen de mededingingsbeperkende voorwaarden uit een licentieovereenkomst van Dromenjager. IBTT is een onderneming gericht op het ontwerpen en produceren van pluche knuffels. Dromenjager is de merkhouder van Woezel & Pip. IBTT en Dromenjager hebben in 2017 een licentieovereenkomst gesloten op basis waarvan IBTT Woezel & Pip knuffels kon produceren. De licentieovereenkomst bevatte echter ook beperkingen met betrekking tot de prijsstelling en verkoopkanalen van de knuffels. Zo werd IBTT niet in de gelegenheid gesteld om een voorraad knuffels aan Kruidvat te verkopen.

In het vonnis van 8 oktober 2020 komt de voorzieningenrechter tot het voorlopige oordeel dat de bestreden licentievoorwaarden in strijd zijn met het (Europese) mededingingsrecht. De bestreden licentievoorwaarden leiden volgens de voorzieningenrechter tot gebiedsbeperkingen en minimumverkoopprijzen en kwalificeren daarom als hardcore beperkingen als bedoeld in artikel 4 van de Verticale Groepsvrijstelling. Als een beperking eenmaal kwalificeert als een hardcore beperking, dan is die bepaling volgens de voorzieningenrechter in strijd met het mededingingsrecht, ongeacht de positie van partijen op de markt en ongeacht de mogelijke effecten van die beperking. De voorzieningenrechter merkt daarbij op dat de licentieovereenkomst niet voorziet in een selectief dan wel exclusief distributiestelsel op basis waarvan Dromenjager haar merk en/of marketingstrategie had kunnen beschermen. De bestreden licentievoorwaarden zijn dan ook nietig en de verkoop van knuffels aan Kruidvat is toegestaan.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853