Maverick Advocaten staat medisch specialisten bij tijdens kartelonderzoek ACM

Diederik Schrijvershof heeft een groep medisch specialisten bijgestaan tijdens een onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”). ACM deed dit onderzoek in het kader van de handhaving van het kartelverbod (artikel 6 Mededingingswet). ACM heeft het onderzoek afgesloten zonder oplegging van sancties.

Naleving van het kartelverbod in de zorg heeft ACM’s voortdurende aandacht. Deze zomer brengt ACM een leidraad uit over samenwerking bij regionale herschikking van zorg.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318