Maverick Advocaten succesvol met remedies bij ‘Mobility as a Service’ samenwerking NS GVB HTM en RET

Diederik Schrijvershof stond met succes meerdere OV-bedrijven bij ten aanzien van de vorming van een joint venture door vier grote OV-aanbieders. De vier OV-bedrijven, NS, GVB, HTM en RET willen een digitaal vervoerplatform oprichten waarop zij zelf en derden mobiliteitsdiensten aanbieden aan reizigers. Die mobiliteitsdiensten helpen reizigers een reis van deur tot deur te plannen, boeken én betalen en worden aangeduid als ‘Mobility as a Service’ (“MaaS”). Aanbieders van MaaS combineren op een eigen digitaal platform verschillende vervoersdiensten (zoals trein, bus, metro, deelauto’s en deelfietsen) en aanverwante diensten zoals reisinformatie en betaaldiensten. NS, GVB, HTM en RET willen een gezamenlijk platform opzetten dat aanbieders van vervoer en MaaS-aanbieders technisch met elkaar verbindt. NS, GVB, HTM en RET zijn actief als vervoeraanbieder (ze bieden openbaarvervoersdiensten en bijvoorbeeld deelfietsen aan). Daarnaast zijn ze MaaS-aanbieder, of willen zij dit worden.

NS en de gemeentelijke vervoersbedrijven in Amsterdam (GVB), Den Haag (HTM) en Rotterdam (RET) mogen van Autoriteit Consument & Markt (ACM) nu het eerder genoemde digitaal MaaS-platform oprichten. ACM verbond naar eigen zeggen strikte voorwaarden aan haar goedkeuring van het beoogde samenwerkingsverband. Deze voorwaarden moeten zorgen dat de toegang tot het MaaS-platform voor aanbieders van mobiliteitsdiensten is gewaarborgd en innovatie wordt gestimuleerd, maar dat ook een gelijk speelveld blijft bestaan. Zo zegden NS, GVB, HTM en RET (“Partijen”) aan ACM bepaalde remedies toe om mededingingsbezwaren weg te nemen. Partijen zullen in dat kader:

  • onder gelijke voorwaarden toegang tot het platform te geven aan andere mobiliteitsaanbieders en MaaS-aanbieders. Partijen dwingen daarbij geen exclusiviteit af;
  • hun openbaarvervoersdiensten (reizen met bus, tram, metro en trein) beschikbaar te stellen aan MaaS-aanbieders, ongeacht of deze MaaS-aanbieders zijn aangesloten op het platform. Partijen hanteren daarbij voor iedereen dezelfde voorwaarden; en,
  • dat mobiliteitsaanbieders en MaaS-aanbieders (inclusief Partijen zelf) geen toegang zullen hebben tot concurrentiegevoelige informatie.

Voor achtergronden zie, hier, hier en hier. ACM heeft op 30 juli 2020 aangekondigd een onderzoek te starten naar het vermogen van nieuwkomers om innovatieve mobiliteitsdiensten aan te bieden, zie hier.

Dit is de tweede transactie binnen een jaar waarbij ACM als het gaat om (toegang tot) data gedragsremedies van de meldende partijen verlangt alvorens de transactie goed te keuren. Zo besloot ACM op 29 augustus 2019 de overname van Iddink Group door Sanoma Learning alleen onder voorwaarden goed te keuren. In het (tweede fase) onderzoek van ACM inzake Sanoma/Iddink stond Diederik Schrijvershof een derde belanghebbende bij. Voor meer informatie over die zaak, zie hier.

Volg Maverick op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318