Maverick Advocaten succesvol bij remedies overname Sanoma-Iddink

Diederik Schrijvershof stond met succes een derde belanghebbende bij in het (tweede fase) onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) naar de overname van Iddink Group door Sanoma Learning. ACM besloot op 29 augustus 2019 deze overname alleen onder voorwaarden goed te keuren. Sanoma Learning is via Malmberg uitgever van (digitale) leermiddelen en toetsen. Iddink is een distributeur van (digitaal) lesmateriaal. Daarnaast is Iddink eigenaar van Magister een elektronische leeromgeving en leerling administratiesysteem dat in het voortgezet onderwijs veel wordt gebruikt. ACM heeft voorwaarden verbonden aan haar goedkeuring. De concurrenten van Malmberg moeten volgens ACM:

  • na de overname onder gelijke voorwaarden toegang krijgen tot Magister;
  • op dezelfde manier als Malmberg toegang krijgen tot data uit Magister. Zij hebben deze data nodig om hun producten en diensten te verbeteren; en
  • Sanoma Learning moet zorgen dat er geen commercieel gevoelige informatie van concurrerende uitgevers via Iddink bij Malmberg terecht komt. Andere uitgevers behouden hierdoor de prikkel om te blijven innoveren.

De voorwaarden moeten volgens ACM zorgen dat innovatie wordt gestimuleerd, maar ook een gelijk speelveld voor uitgevers blijft bestaan. Dit is de eerste zaak die betrekking heeft op een overname in digitale markten waarbij ACM aan haar goedkeuring voor de overname een dergelijke pakket remedies heeft verbonden.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318