Maverick Advocaten in beroep voor Klaas de Boer tegen besluit ACM overname FincoEnergies

Martijn van de Hel en Mats Reijman hebben namens Oliehandel Klaas de Boer beroep ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam tegen het besluit van de Autoriteit Consument & Markt dat voor de voorgenomen overname van Klaas de Boer door FincoEnergies een vergunning is vereist.

De ACM is van oordeel dat er nader onderzoek nodig is naar de gevolgen van deze concentratie omdat beide bedrijven scheepsbrandstoffen leveren in verschillende havens in Nederland. Dat doen zij aan verschillende afnemers, zoals vissers, veerboten en sleepdiensten. Volgens de ACM zijn beide bedrijven in de noordelijk gelegen havens sterk vertegenwoordigd. Uit marktonderzoek zou volgen dat door de ACM zogenoemde ‘havengebonden afnemers’ van gasolie in deze havens weinig of geen alternatieven zien. De overname kan mogelijk nadelige gevolgen hebben voor deze afnemers, aldus de ACM.

Klaas de Boer is het op basis van eigen onderzoek niet eens met deze analyse. Volgens Klaas de Boer heeft de ACM onvoldoende bewijs dat er sprake is van deze zogenoemde ‘havengebonden afnemers’. Daarnaast heeft de ACM onvoldoende onderzoek verricht naar alternatieven voor deze afnemers en met name de levering van gasolie via trucks. Ook heeft de ACM onvoldoende onderzocht wat de rol en de marktpositie van de verschillende “inkoopcoöperaties” voor vissers is. Ook heeft de ACM geen aanwijzingen voor de vermeende negatieve gevolgen van de overname.

Klaas de Boer is van oordeel dat als de ACM dit wel voldoende had onderzocht en de feiten juist had gewogen zij tot de conclusie had moeten komen dat er geen negatieve gevolgen voor afnemers te verwachten zijn en dat de ACM had moeten besluiten dat voor de overname geen vergunning is vereist. Daarom heeft Klaas de Boer hiertegen beroep ingesteld bij de rechter.

Inmiddels hebben FincoEnergies en Klaas de Boer bij de ACM een vergunning aangevraagd voor de voorgenomen overname.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Mats Reijman

T +31 20 238 20 14
M +31 6 18 503 857