Maverick Advocaten staat zorgaanbieder bij voor hogere continuïteitsbijdrage en hardheidsclausule

Diederik Schrijvershof begeleidt een zorgaanbieder om te komen tot een adequate vergoeding van zorgkosten als gevolg van de coronapandemie. Zorgverzekeraars hebben diverse regelingen om zorgaanbieders te ondersteunen die vanwege de coronapandemie inkomsten zijn misgelopen. De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft ingestemd met dergelijke afspraken opdat zorgverzekeraars tijdens en na de coronapandemie kunnen (blijven) voldoen aan hun zorgplicht. De zorgaanbieder die Maverick Advocaten bijstaat ziet zich geconfronteerd met een continuïteitsbijdrage (“CB”) van de zorgverzekeraars die onvoldoende recht doet aan de gerezen situatie door COVID-19. Dat geldt ook voor de vergoeding die de aanbieder is toegekend op grond van de hardheidsclausule (“HHC”). Een beroep op de HHC is mogelijk als een aanbieder ondanks de CB in financiële problemen komt als gevolg van de coronacrisis. Het team van Maverick Advocaten ondersteunt de zorgaanbieder om te komen tot een adequate vergoeding van gemaakte zorgkosten en geleverde zorg.

Maverick Advocaten maakt zich al jarenlang hard voor reële tarieven in de zorg. Eerder boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere jeugdzorg, forensische zorg, acute ggz, SGLVG-zorg en Wlz zorg. Maverick Advocaten procedeert ook bij het CBb over de NZa-tarieven voor specialistische ggz en forensische zorg. Eerder boekte Maverick Advocaten ook succes in de strijd tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318