Maverick Advocaten assisteerde marktpartijen bij Google en Facebook-onderzoeken Europese Commissie

De Europese Commissie (Commissie) heeft verschillende (online) marktpartijen benaderd en bevraagd in het kader van haar onderzoek naar (de advertentiediensten van) Google en Facebook.

Google onderzoek Commissie

Diederik Schrijvershof stond een marktpartij bij aangaande het onderzoek van de Europese Commissie naar Google. De Europese Commissie doet onderzoek naar de mogelijke concurrentiebeperkende effecten van de positie van Google op de markt voor online advertentiediensten. Voor meer informatie over het onderzoek van de Europese Commissie naar Google, zie hier en hier.

Facebook onderzoek Commissie

De Europese Commissie heeft in 2019 en 2020 ook verschillende (online) marktpartijen benaderd en bevraagd in het kader van haar onderzoek naar (de advertentiediensten van) Facebook. Diederik Schrijvershof stond een marktpartij bij aangaande het onderzoek van de Europese Commissie naar Facebook. Naar aanleiding van klachten van concurrenten van Facebook doet de Europese Commissie onderzoek naar de mogelijke concurrentiebeperkende effecten van de positie van Facebook op de markt voor online advertentiediensten. Voor meer informatie over het onderzoek van de Europese Commissie naar Facebook, zie hier en hier.

ACM en Commissie en digitale economie

ACM meldde recent haar werkzaamheden binnen de digitale economie in 2020/2021 te willen toespitsen op: (i) online misleiding en (ii) toegang tot platforms en ecosystemen. Ook gaat het gerucht dat de Europese Commissie een sectoronderzoek wil gaan starten naar (diensten in de) digitale economie.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318