Maverick Advocaten assisteert GFH bij consultatie wijziging GMO Verordening

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters assisteerden GroentenFruit Huis (“GFH”) bij het opstellen van een reactie in het kader van een consultatie die de Europese Commissie (de “Commissie”) heeft georganiseerd. De Commissie is voornemens om GMO Verordening 1308/2013 (de “GMO”) te wijzigen en heeft belanghebbenden uitgenodigd op de voorgenomen wijziging te reageren.

GFH is een branchevereniging van handelsbedrijven en producentenorgansiaties die zich bezighouden met de afzet van groenten en fruit. De leden van GFH zijn gespecialiseerd in coöperatieve afzet, de binnenlandse groothandel, import, export, het snijden en bewerken, verwerken, verpakken, op- en overslaan van verse groenten en fruit. De voorgenomen wijziging van de GMO behelst onder meer dat de definitie van groenten en fruit “intended for industrial processing” wordt ingeperkt. Als gevolg daarvan moeten groenten en fruit die bestemd zijn voor verwerking tot versneden groenten en fruit minimaal voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften van Klasse I of II. Producten die niet aan Klasse II voldoen – zogenaamde ‘IV-gamma producten’ – kunnen niet langer als ‘etensklare’ of ‘panklare’ versneden groenten en fruit aan consumenten of bedrijven worden verkocht. De voorgenomen aanpassing van de definitie in GMO werkt contraproductief. Dit onder andere omdat het leidt tot een verschraling van het aanbod aan verse gesneden groente en fruit voor de consument, voedselverspilling in de hand werkt en kan zorgen voor een toename van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook zorgt het voorstel voor meer uitstoot van o.a. CO2, omdat er meer bewerking nodig is om vers versneden groente en fruit van het land op het bord van de consument te krijgen. De volledige reactie van GFH is hier te lezen.

Volg Maverick Advocaten LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154