Maverick Advocaten staat Fox Networks bij

Bas Braeken en Jade Versteeg ondersteunen Eredivisie Media & Marketing (“EMM”), onderdeel van Fox Networks Group Netherlands (“Fox”), bij diverse mededingingsrechtelijke aangelegenheden. Zij vertegenwoordigen EMM onder meer in de bezwaarprocedure tegen ACM's besluit tot afwijzing van een klacht van CAIW en KPN naar aanleiding van een wijziging in de distributievoorwaarden.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Bas Braeken

T +31 20 238 20 01
M +31 6 11 592 679

Jade Versteeg

T +31 20 238 20 10
M +31 6 44 179 966