Maverick Advocaten adviseert Glaspoort bij acquisitie glasvezelnetwerken

Cyriel Ruers en Adriaan Craita adviseren Glaspoort momenteel bij het verkrijgen van goedkeuring van de ACM voor het verwerven van circa 200.000 glasvezelaansluitingen van DELTA Fiber.

Glaspoort is actief in het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van glasvezelnetwerken in medium dense areas en bedrijventerreinen. DELTA Fiber is een telecomaanbieder die beschikt over glasvezelnetwerken en coaxnetwerken verspreid door Nederland.

Het voornemen voor het aangaan van de transactie is op 28 mei 2024 aan de ACM gemeld. De ACM heeft in beginsel vier weken de tijd om de transactie te beoordelen. De transactie werd ook uitgebreid in de media besproken. Zie hier en hier.

Glaspoort wordt op het gebied van Corporate M&A bijgestaan door Houthoff. DELTA Fiber wordt bijgestaan door De Brauw Blackstone Westbroek.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754

Adriaan Craita

T +31 20 238 20 99
M +31 6 19 483 477