Maverick Advocaten succesvol voor MKB Multifunds: rechtbank vernietigt besluit ACM

Martijn van de Hel en Paul Breithaupt hebben MKB Multifunds met succes bijgestaan in een procedure tegen de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) bij de rechtbank Rotterdam over een overtreding van de Wet Markt en Overheid (“Wet M&O”) door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (“EZK”). MKB Multifunds verzet zich in deze procedure tegen de bevoordeling door EZK van haar eigen investeringsfonds Dutch Venture Initiative (“DVI”).

Na een eerdere afwijzing, oordeelde de ACM in haar beslissing op bezwaar dat de klacht van MKB Multifunds gegrond is. EZK heeft investeerders geïnteresseerd om te beleggen in DVI, waardoor de DVI selectief is bevoordeeld. Dit is in strijd met de Wet M&O. De overige bezwaren wees de ACM af. Hiertegen is MKB Multifunds in beroep gegaan.

De rechtbank Rotterdam heeft MKB Multifunds in het gelijk gesteld en het besluit van de ACM vernietigd. Volgens de rechtbank heeft EZK ook selectieve subsidies verstrekt aan DVI. De rechtbank laat de rechtsgevolgen van het besluit van de ACM echter in stand omdat de Europese Commissie eerder heeft geoordeeld dat sprake zou zijn van marktconforme leningen. Dit was naar aanleiding van een klacht van MKB Multifunds over onrechtmatige staatssteunverlening door EZK aan de DVI.

Het Gerecht van de EU heeft het beroep van MKB Multifunds afgewezen. MKB Multifunds is daarop een hoger beroepsprocedure gestart bij het Hof van Justitie, zie hier voor meer informatie. Het Hof zal hier nog uitspraak over doen.

Ook in de media werd aandacht besteed aan deze zaak. Het Financieele Dagblad vroeg Martijn van de Hel om een reactie op de uitspraak van de rechtbank, zie hier en hier. Zie voor eerdere berichten over deze zaak hier en hier.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993