Maverick Advocaten in media over vernietiging besluit ACM: selectieve subsidieverlening door overheid aan eigen investeringsfonds

Martijn van de Hel en Paul Breithaupt hebben MKB Multifunds met succes bijgestaan in een procedure tegen de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) bij de rechtbank Rotterdam over een overtreding van de Wet Markt en Overheid (“Wet M&O”) door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (“EZK”). MKB Multifunds verzet zich in deze procedure tegen de bevoordeling door EZK van haar eigen investeringsfonds, Dutch Venture Initiative (“DVI”).

Na een eerdere afwijzing, oordeelde de ACM in haar beslissing op bezwaar dat de klacht van MKB Multifunds gegrond is. EZK heeft investeerders geïnteresseerd om te beleggen in DVI, waardoor de DVI selectief is bevoordeeld. Dit is in strijd met de Wet M&O. De overige bezwaren wees de ACM af. Hiertegen is MKB Multifunds in beroep gegaan.

De rechtbank Rotterdam heeft MKB Multifunds in het gelijk gesteld en het besluit van de ACM vernietigd. Volgens de rechtbank heeft EZK ook selectieve subsidies verstrekt aan DVI. De rechtbank laat de rechtsgevolgen van het besluit van de ACM echter in stand omdat de Europese Commissie eerder heeft geoordeeld dat sprake zou zijn van marktconforme leningen. Dit was naar aanleiding van een klacht van MKB Multifunds over onrechtmatige staatssteunverlening door EZK aan de DVI. Het Gerecht van de EU heeft het beroep van MKB Multifunds afgewezen. MKB Multifunds is daarop een hoger beroepsprocedure gestart bij het Hof van Justitie, zie hier voor meer informatie. Het Hof zal hier nog uitspraak over doen.

Het Financieele Dagblad (“FD”) vroeg Martijn van de Hel om een reactie op de uitspraak van de rechtbank. Het FD schrijft daarover in het artikel “MKB Multifunds voelt zich na vonnis gesterkt in miljoenenclaim tegen overheid” het volgende:

“Met het vonnis vernietigt de rechter het ACM-besluit. In een reactie juicht advocaat Martijn van de Hel, die optreedt namens het mkb-fonds, de uitspraak toe. Volgens Van de Hel biedt het vonnis houvast om een claimprocedure op te tuigen met een schadebedrag van zo’n €15 mln. ‘De kans is groot dat we doorprocederen’, zegt hij.”

“De rechtbank ziet echter geen reden om in te grijpen in de rechtsgevolgen. Er is volgens het vonnis geen sprake van bevoordeling, omdat de subsidies in de vorm van leningen marktconform zijn. Daarbij verwijst de rechtbank naar een eerder oordeel van de Europese Commissie in deze zaak. Advocaat Van de Hel stelt dat dit oordeel nog in een hoger beroep zal worden getoetst door het Hof van Justitie van de Europese Unie.”

“In een verklaring stelt de ACM dat de rechtbank met deze uitspraak vooral duidelijk heeft gemaakt hoe het voortaan het bevoordelingsverbod van de Wet Markt & Overheid moet toepassen op subsidies. ‘Het moet voor iedereen duidelijk zijn op grond van welke regeling een subsidie wordt verstrekt aan een overheidsbedrijf. Die regeling mag er vervolgens niet op neerkomen dat andere partijen niet in aanmerking komen voor een vergelijkbare subsidie.’”

Het volledige FD-artikel is hier te lezen. Zie voor eerdere berichten over deze zaak hier en hier.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993