Maverick Advocaten staat met succes Parnassia Groep en Curium LUMC bij in kort geding tegen tarieven jeugdhulp

Martijn van de Hel heeft Parnassia Groep en Curium LUMC succesvol bijgestaan in een kort geding tegen de tien gemeenten in de regio Haaglanden (H10 gemeenten). Gezamenlijk met andere jeugdzorgaanbieders als Jeugdformaat verzetten Parnassia Groep en Curium LUMC zich tegen de tarieven die de H10 gemeenten voornemens zijn te hanteren bij de inkoop van jeugdhulp, waaronder jeugd-GGZ.

De jeugdzorgaanbieders in de regio Haaglanden zijn van oordeel dat de tarieven voor 2020 en 2021 ontoereikend zijn. Met de voorgenomen tarieven slagen jeugdaanbieders er niet in om hun kosten te dekken. Onder verwijzing naar onderzoeksrapporten hebben Parnassia Groep en Curium LUMC beargumenteerd dat de tarieven die door de H10 gemeenten worden gehanteerd niet reëel zijn.

De voorzieningenrechter heeft de jeugdzorgaanbieders in het gelijk gesteld. De voorzieningenrechter concludeert dat de H10 gemeenten onvoldoende hebben aangetoond dat zij op proportionele wijze reële tarieven hebben vastgesteld die kostendekkend zijn en voldoen aan de eisen van de Jeugdwet.

De uitspraak van de voorzieningenrechter is hier te vinden. Een artikel van AD over de zitting is hier te lezen. Voor meer achtergrond zie de berichten van Omroep West en Binnenlands Bestuur.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853