Maverick Advocaten staat Stern bij

Bas Braeken heeft het automotive concern Stern bijgestaan bij de overname van bepaalde activa van Koops Furness. Omdat Koops Furness failliet was verklaard heeft ACM op 29 september 2014 Stern een ontheffing verleend van de opschortingsverplichting (standstill-verplichting). Op 7 oktober 2014 heeft ACM haar definitieve goedkeuring verleend.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Bas Braeken

T +31 20 238 20 01
M +31 6 11 592 679