Maverick Advocaten staat Stern bij

Het team van Maverick Advocaten heeft het automotive concern Stern bijgestaan bij de overname van bepaalde activa van Koops Furness. Omdat Koops Furness failliet was verklaard heeft ACM op 29 september 2014 Stern een ontheffing verleend van de opschortingsverplichting (standstill-verplichting). Op 7 oktober 2014 heeft ACM haar definitieve goedkeuring verleend.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318