Maverick Advocaten en Hofhuis Alkema Groen winnen voor muziekleveranciers tegen Buma/Stemra

Op 24 mei 2022 heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat collectieve beheersorgansatie Buma/Stemra 12 jaar lang haar machtspositie heeft misbruikt door ongelijke voorwaarden te hanteren voor gelijke prestatie. In de zaak eist ABMD onder meer een schadevergoeding van en handhavend optreden door Buma/Stemra.

ABMD is een belangenvereniging voor leveranciers van achtergrondmuziek voor onder andere in cafés en restaurant. Om een licentie te verkrijgen voor het beschikbaar stellen van muziek aan afnemers voor bedrijfsmatige doeleinden, sluiten de ABMD-leden overeenkomsten met Sabam. In België is Sabam te vergelijken met Buma/Stemra in Nederland. De inhoud van de licentieovereenkomst met Sabam wordt bepaald door Buma/Stemra. Tegen vergoeding verkrijgen de ABMD-leden vervolgens een licentie om de muziek voor commercieel gebruik aan te bieden.

Ook streamingsdiensten, zoals Spotify, sluiten overeenkomsten met Buma/Stemra. Zij verkrijgen een licentie voor het aanbieden van muziek voor privégebruik en hoeven daarom ook geen vergoeding te betalen voor het aanbieden van muziek voor bedrijfsmatig gebruik.

Wanneer een ondernemer vervolgens een licentie aanvraagt voor het bedrijfsmatig afspelen van muziek, wordt geen onderscheid gemaakt tussen ondernemers die muziek verkrijgen via een streamingsdienst of via een ABMD-lid. ABMD merkte al in 2010 op dat privé-abonnementen op dergelijke streamingsdiensten worden gebruikt voor het bedrijfsmatig afspelen van muziek. Door dit systeem van licentiëring en het ontbreken van handhaving door Buma/Stemra bij wangebruik van privé-abonnementen, ondervinden de ABMD-leden benadeling van hun concurrentiepositie. Immers: zij dienen een vergoeding te betalen voor het aanbieden van muziek aan ondernemers, terwijl de streamingsdiensten geen dergelijke vergoeding verschuldigd zijn.

De Rechtbank Amsterdam oordeelt dat Buma/Stemra als monopolist de gevraagde vergoeding gelijk moet trekken en een schadevergoeding aan de ABMD-leden verschuldigd is. Overigens is zij niet gehouden te handhaven tegen het wangebruik van privé-abonnementen. Beide partijen gaan tegen de uitspraak in hoger beroep, waarna het Hof oordeelt dat hier sprake is van misbruik van machtspositie in de zin van art. 102 sub c VWEU. In toekomstige licentieovereenkomsten moet Buma/Stemra een bepaling opnemen waarin wangebruik van een privé-abonnement wordt verboden en is zij ook gehouden tegen wangebruik handhavend op te treden. Ook moet zij schadevergoeding betalen aan ABMD-leden.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853