Maverick Advocaten assisteert GFH bij COVID-19 crisisregeling land- en tuinbouwondernemers

Diederik Schrijvershof assisteerde GroentenFruit Huis aangaande de COVID-19 crisisregeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers die op 8 mei 2020 in de Staatscourant is gepubliceerd. Telers en groothandelaren in de land- en tuinbouw kunnen voor deze regeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in aanmerking komen indien zij in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 te maken hebben met acute vraaguitval van bepaalde bederfelijke producten. Meer informatie over deze crisisregeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid en in de kamerbrief van de minister van LNV.

Lees hier en hier de blogs van Maverick Advocaten over versoepeling van concurrentieregels ten tijde van de Coronapandemie en hoe crisiskartels en staatssteun mogelijk uitkomst bieden. Voor de presentatie van Martijn van de Hel bij het webinar van het NGB, de beroepsvereniging van bedrijfsjuristen, inzake de “verspoeling” van het mededingingsrecht en de staatssteunregels tijdens COVID-19 klik hier.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318