Maverick Advocaten staat modewebwinkel met succes bij tijdens beroep tegen ACM-boetebesluit

Martijn van de Hel heeft met succes een modewebwinkel bijgestaan in de beroepsprocedure tegen een boete die de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) had opgelegd voor een inbreuk van het consumentenrecht. Volgens ACM zouden verzendkosten niet altijd tijdig zijn terugbetaald. Ook zou de desbetreffende website niet alle relevante informatie over het uitoefenen van het recht op retour hebben bevat.

De rechtbank Rotterdam oordeelde echter dat ACM haar onderzoek onzorgvuldig had uitgevoerd. ACM had andere modewebwinkels eerst in gewaarschuwd dat zij handhavend zou optreden. Deze ongelijke behandeling stond er volgens de rechtbank aan in de weg dat ACM webwinkels die zij niet had gewaarschuwd, toch een boete oplegde voor de schending van de informatieverplichting. De rechtbank verlaagde daarom de boete.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853