Nieuws zorgcontractering

Maverick Advocaten wint ook bij Hof Den Haag voor ELD-zorgaanbieders van Zilveren Kruis

Diederik Schrijvershof, Leah Peeters en Annabel Kingma vergroten in spoedappel het succes voor zorgaanbieders t.a.v. het selectieve ELD-inkoopbeleid 2024 en 2025 van Zilveren Kruis. Lees meer >

Maverick Advocaten staat huisartsen bij met NZa handhavingsverzoek over schending zorg(inkoop)plicht ggz en huisartsenzorg

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma dienen namens huisartsen een handhavingsverzoek bij de NZa in tegen alle zorgverzekeraars. Lees meer >

Maverick Advocaten spreekt bij NVZ over zorgverkoop 2025

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters presenteren bij NVZ over zorgverkoop, de naleving van het Integraal Zorgakkoord en handhaving door de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten in Zorgvisie over NZa handhaving zorg(inkoop)plicht

Leah Peeters en Diederik Schrijvershof schreven een blog voor Zorgvisie over het optreden van de NZA richting zorgverzekeraars voor het niet nakomen van hun zorg(inkoop)plicht. Lees meer >

Eindelijk NZa handhaving zorg(inkoop)plicht: een stap vooruit, maar het moet snel beter

De NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor het niet nakomen van hun zorg(inkoop)plicht. In deze blog lichten wij toe dat de actie van de NZa een stap in de goede richting is, maar er bij de NZa nog veel werk aan de winkel is. Lees meer >

Maverick Advocaten staat 17 aanbieders eerstelijnsdiagnostiek bij in spoedappelprocedure tegen Zilveren Kruis

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters procederen namens ELD-aanbieders in spoedappelprocedure tegen zorgverzekeraar. Lees meer >

Maverick Advocaten staat zorgaanbieders bij in procedures tegen NZa-tariefbeschikkingen

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters staan diverse aanbieders bij in NZa-bezwaarprocedures en CBb-beroepsprocedure voor kostendekkende tarieven in de ggz en forensische zorg. Lees meer >

Maverick Advocaten wint CBb-procedure NZa tariefbeschikking huisartsenzorg

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma stonden DBH met succes bij in beroep voor kostendekkende tarieven. Lees meer >

Maverick Advocaten wint kort geding reële tarieven in aanbesteding inkoop jeugdhulp

Annabel Kingma en Martijn van de Hel stonden jeugdhulpaanbieder met succes bij in kort geding tegen gemeenten. Lees meer >

Maverick wint namens aanbieders van eerstelijnsdiagnostiek kort geding tegen Zilveren Kruis

Diederik Schrijvershof, Leah Peeters en Annabel Kingma procedeerden namens ELD-aanbieders tegen Zilveren Kruis. Lees meer >

Maverick Advocaten boekt weer succes voor ggz-aanbieders met kort geding tegen zorgkantoor

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters hebben namens twee ggz-aanbieders succesvol geprocedeerd tegen het zorginkoopbeleid van een groot zorgkantoor. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert namens huisartsen bij CBb voor effectieve handhaving NZa Regeling zorginkoop

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma procederen bij het CBb inzake schending dwingende zorginkoopregels door Zilveren Kruis. Lees meer >

Maverick Advocaten wint namens ggz-aanbieders kort geding tegen CZ zorgkantoor

Diederik Schrijvershof, Leah Peeters en Annabel Kingma hebben namens zeven ggz-aanbieders succesvol geprocedeerd tegen het zorginkoopbeleid van CZ zorgkantoor. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert voor DBH bij CBb tegen NZa-tariefbeschikking huisartsenzorg 2023

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma staan huisartsen bij in beroepsprocedure tegen de Tariefbeschikking huisartsenzorg 2023. Lees meer >

NZa blijft de plank misslaan met gemis aan handhaving zorgplicht verzekeraars

De NZa doet te weinig om de zorginkoopplicht te handhaven. In deze blog doen wij suggesties aan de NZa om orde op zaken te stellen. Lees meer >

Maverick Advocaten staat ondernemingen bij in ACM onderzoeken in zorgsector

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters begeleiden een onderneming bij een onderzoek van de ACM naar vermeend misbruik van een economische machtspositie in de zorgsector. Lees meer >

Maverick Advocaten in FD over ACM-onderzoek naar brancheverenigingen zorg

Diederik Schrijvershof door het Financieele Dagblad geïnterviewd over mogelijke ‘sturing’ bij onderhandelingen met zorgverzekeraars. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt De Bevlogen Huisartsen bij IZA

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma adviseren huisartsen over Integraal Zorgakkoord. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert namens huisartsen tegen NZa-tariefbeschikking huisartsenzorg 2023

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma maken namens huisartsen bezwaar tegen de Tariefbeschikking huisartsenzorg 2023. Lees meer >

Maverick Advocaten in Zorgvisie over NZa toezicht op zorgplicht van zorgverzekeraars

Diederik Schrijvershof is door Zorgvisie geïnterviewd over het NZa toezicht op de zorgplicht van zorgverzekeraars. Lees meer >

Maverick Advocaten staat forensische zorgaanbieder bij in procedure tegen NZa-tariefbeschikking

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters staan aanbieder van forensische zorg bij in een bezwaarprocedure bij de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten komt op tegen uitwassen inkoopmacht zorgverzekeraar: VGZ voor derde maal door NZa gewaarschuwd

Diederik Schrijvershof, Jeanne Plettenburg en Leah Peeters dienden namens ggz-aanbieder succesvol handhavingsverzoek in bij NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten staat grote ggz-aanbieder bij inzake kostendekkende vergoeding acute ggz 2020 en 2021

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg assisteren een grote ggz-aanbieder bij het verkrijgen van een kostendekkende vergoeding van de acute ggz in 2020 en 2021. Lees meer >

Maverick Advocaten staat mondzorgaanbieder bij in bezwaarprocedure NZa

Diederik Schrijvershof, Jeanne Plettenburg en Leah Peeters staan zorgaanbieder bij inzake o.a. vermeende fouten in declaraties. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert namens zorgaanbieder tegen gunningsbeslissing Wmo in Amsterdam

Diederik Schrijvershof, Jeanne Plettenburg en Leah Peeters staan zorgaanbieder bij in kort geding tegen de gemeente Amsterdam. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol voor huisartsen: inkoopbeleid huisartsenzorg Zilveren Kruis aangepast

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma assisteren meer dan 200 huisartsen bij kostendekkende vergoedingen in de huisartsenzorg. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert zorgaanbieder bij handhaving zorgplicht door NZa

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg staan een zorgaanbieder bij om te komen tot afdoende zorginkoop door zorgverzekeraar. Lees meer >

Maverick Advocaten verzoekt NZa handhavend tegen Zilveren Kruis op te treden wegens schending regeling zorginkoop

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma dienen namens huisartsen bij NZa handhavingsverzoek in tegen Zilveren Kruis. Lees meer >

Maverick Advocaten wint kort geding voor zorgaanbieder tegen te lage tarieven gemeenten

Martijn van de Hel heeft met succes een ggz-aanbieder bijgestaan in een procedure over reële Wmo-tarieven. Lees meer >

Maverick Advocaten staat branchevereniging zorgaanbieders bij in beroep VGZ tegen NZa-boete

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg staan een branchevereniging van zorgaanbieders bij in de beroepsprocedure van VGZ tegen de NZa-boete voor het schenden van regels bij de zorgcontractering. Lees meer >

Maverick Advocaten start namens huisartsen kort geding tegen Zilveren Kruis

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma komen namens huisartsen op voor kostendekkende vergoeding van huisartsenzorg. Lees meer >

Maverick Advocaten wint voor ggz-aanbieder bij CBb voor kostendekkende vergoeding acute ggz

Diederik Schrijvershof, Ramesh Kaushik en Jeanne Plettenburg begeleiden Arkin bij het CBb om te komen tot een kostendekkende vergoeding van acute ggz. Lees meer >

Maverick Advocaten staat zorgaanbieder bij voor hogere continuïteitsbijdrage en hardheidsclausule

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg begeleiden zorgaanbieder om te komen tot een adequate vergoeding van zorgkosten als gevolg van de coronapandemie. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert opnieuw namens de Nederlandse ggz en ggz-aanbieders tegen ontoereikende Wlz-tarieven

Martijn van de Hel, Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg staan de Nederlandse ggz en negen van haar leden bij in een kort geding tegen vijf zorgkantoren. Lees meer >

Maverick Advocaten in NRC over ACM-boete van €19,5 miljoen voor Leadiant

Diederik Schrijvershof is geïnterviewd door NRC over de boete van de ACM voor Leadiant wegens misbruik machtspositie. Lees meer >

Maverick Advocaten weer succesvol tegen misbruik inkoopmacht zorgverzekeraar VGZ

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg stonden met succes een branchevereniging van zorgaanbieders bij in een bezwaarprocedure. Lees meer >

Maverick Advocaten treedt op voor ggz-aanbieder bij verkrijgen kostendekkende vergoeding acute ggz

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg assisteren een grote ggz-aanbieder bij het verkrijgen van een kostendekkende vergoeding van de acute ggz. Lees meer >

Maverick Advocaten komt succesvol namens ggz-aanbieder op tegen NZa beschikking Wlz-ggz

Diederik Schrijvershof, Jeanne Plettenburg en Leah Peeters staan een langdurige ggz-aanbieder bij in een bezwaarprocedure bij de NZa om te komen tot een kostendekkende bekostiging van langdurige ggz. Lees meer >

Maverick Advocaten staat (leden van) de Nederlandse ggz bij in hoger beroep Wlz-tarieven

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg staan branchevereniging de Nederlandse ggz bij in hoger beroep over ontoereikende Wlz-tarieven. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt zorgaanbieder bij bezwaren Wmo-aanbesteding gemeente Amsterdam

Een team van Maverick Advocaten staat een zorgaanbieder bij in kort geding tegen de gemeente Amsterdam inzake hulp bij huishouden. Lees meer >

Bijstand Maverick Advocaten zorgaanbieder leidt tot heraanbesteding Wmo-aanbesteding gemeente Amsterdam

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma staan specialistische zorgaanbieder bij in kort geding tegen de gemeente Amsterdam. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij proces om te komen tot kostendekkende tarieven SGLVG-zorg

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg stonden aanbieders van SGLVG-zorg bij om te komen tot kostendekkende tarieven. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij creëren level playing field genees- en hulpmiddelen voor oogzorg

Diederik Schrijvershof, Jeanne Plettenburg en Wouter Jans wisten succes te boeken bij het creëren van een gelijk speelveld bij genees- en hulpmiddelen in het kader van oogzorg. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol tegen ontoereikende jeugdzorgtarieven Regio Gooi en Vechtstreek

Een team van Maverick Advocaten stond met succes een landelijke jeugdzorgaanbieder bij in het kort geding tegen Regio Gooi en Vechtstreek en zeven gemeenten. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert bij CBb tegen NZa-tariefbeschikkingen GGZ en forensische zorg

Diederik Schrijvershof, Jeanne Plettenburg en Leah Peeters staan verschillende zorgaanbieders bij in hun beroepsprocedure tegen een NZa besluit over tariefbeschikkingen. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert namens zorgaanbieder tegen ontoereikende Wmo-tarieven

Een team van Maverick Advocaten staat zorgaanbieder bij in kort geding tegen de gemeenten Beemster en Purmerend. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert voor reële jeugdzorgtarieven Regio Gooi en Vechtstreek

Een team van Maverick Advocaten staat landelijke jeugdzorgaanbieder bij in kort geding tegen Regio Gooi en Vechtstreek en zeven gemeenten. Lees meer >

Maverick Advocaten wint voor de (leden) Nederlandse ggz kort geding tegen ontoereikende Wlz-tarieven

Een team van Maverick Advocaten stond de Nederlandse ggz en 19 ggz-aanbieders succesvol bij in een kort geding tegen vijf zorgkantoren. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij optreden tegen misbruik inkoopmacht VGZ

VGZ krijgt een ton boete van de NZa vanwege herhaalde schending NZa regeling zorginkoop. Lees meer >

Maverick Advocaten in Trouw, BD, Gooi en Eemlander, Zorgvisie en NRC over kort geding Wlz-tarieven tegen zorgkantoren

Veel media-aandacht voor het kort geding van de Nederlandse ggz en haar leden tegen zorgkantoren voor ontoereikende Wlz-tarieven 2021. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert namens de Nederlandse ggz en ggz-aanbieders tegen ontoereikende Wlz-tarieven

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg staan de Nederlandse ggz en achttien ggz-aanbieders bij in kort geding tegen vijf zorgkantoren inzake te lage Wlz-tarieven. Lees meer >

Maverick Advocaten adviseert de Nederlandse ggz over continuïteitsbijdrage aan GGZ-aanbieders

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben de Nederlandse ggz geadviseerd inzake de continuïteitsbijdrage-regeling van Zorgverzekeraars Nederland. Lees meer >

Maverick Advocaten ook in hoger beroep tarieven jeugdhulp succesvol voor Parnassia Groep en Curium LUMC

Martijn van de Hel en Wouter Jans assisteren twee jeugdzorgaanbieders in het hoger beroep van de gemeenten over tarieven voor jeugdhulp in de regio Den Haag. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol voor GGZ-aanbieders bij verkrijgen van kostendekkende vergoeding acute GGZ

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben verschillende GGZ-aanbieders bijgestaan bij het verkrijgen van een kostendekkende vergoeding bij de inkoop van acute GGZ. Lees meer >

Maverick Advocaten wint voor forensische zorgaanbieders kort geding tegen de Staat

Een team van Maverick Advocaten heeft acht aanbieders van forensische zorg succesvol bijgestaan in een kort geding tegen de Dienst Justitiële Inrichtingen, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees meer >

Maverick Advocaten verzoekt NZa op te treden tegen VGZ vanwege misleiding VGZ verzekerden en schendingen regeling zorginkoop

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg dienden namens een branchevereniging van zorgaanbieders handhavingsverzoeken in bij de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert tegen NZa-tariefbeschikkingen GGZ en forensische zorg

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg helpen zorgaanbieders bij bezwaarprocedure tegen tariefbeschikkingen van de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten treedt op voor GGZ Nederland inzake schending regels bij zorginkoop door zorgverzekeraars

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben namens GGZ Nederland een handhavingsverzoek bij de NZa ingediend inzake een schending van de Regeling zorginkoop door zorgverzekeraars. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij oplossing gedwongen patiëntenstop GGNet en handhaving zorgplicht Zilveren Kruis

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg adviseren GGNet bij handhaving zorgplicht Zilveren Kruis bij te laag (omzet)plafond. Lees meer >

NZa waarschuwt wederom zorgverzekeraar voor schending dwingende NZa regels zorginkoop en zegt strenger op te treden

Zorg en Zekerheid krijgt formele waarschuwing wegens schending van de NZa Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij aanpak misbruik inkoopmacht zorgverzekeraars: NZa waarschuwt verzekeraars

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg behalen succes voor branchevereniging NVOS-Orthobanda met diverse handhavingsverzoeken bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees meer >

Maverick Advocaten staat zorgaanbieder bij in NZa AMM-onderzoek

Diederik Schrijvershof staat een zorgaanbieder bij die te maken heeft met een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar vermeende aanmerkelijke marktmacht (AMM). Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol met drie handhavingsverzoeken bij NZa

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg dienden voor zorgaanbieders en hun branchevereniging bij de Nederlandse Zorgautoriteit met succes drie handhavingsverzoeken in over schendingen van dwingende regels door drie zorgverzekeraars. Lees meer >

Maverick Advocaten staat LVVP bij in procedure tegen CZ bij Geschilleninstantie Zorgcontractering

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg vertegenwoordigen de LVVP in een procedure bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij eerste NZa boete zorgverzekeraar bij zorginkoop

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg stonden NVOS-Orthobanda, de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelen, bij in hun succesvolle verzoek om handhaving van de Regeling zorginkoop bij de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij CBb voor huisartsen

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben VPH en LHV succesvol bijgestaan in hun beroepsprocedure bij het CBb ten aanzien van de tariefbeschikkingen huisartsenzorg van de NZa. Lees meer >

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154