Maverick Advocaten begeleidt zorgaanbieder bij bezwaren Wmo-aanbesteding gemeente Amsterdam

Een team van Maverick Advocaten staat een zorgaanbieder bij in een kort geding tegen de gemeente Amsterdam (“Gemeente”). Het kort geding is gegrond op bezwaren van de zorgaanbieder inzake de aanbesteding Aanvullende Wmo-diensten. De Amsterdamse zorgaanbieder specialiseert zich vooral in hulp bij het huishouden en aanvullende individuele ondersteuning.

De Gemeente startte in 2020 de transitie van het sociaal stelsel: een (groot) deel van de Wmo-zorgverlening wordt overgedragen aan buurtteams. Deze transitie zou moeten leiden tot een goed functionerend, laagdrempelig en efficiënt stelsel van sociale zorg en ondersteuning. Deze aanbesteding Aanvullende Wmo-diensten is een onderdeel van deze transitie. De bezwaren zijn tweeledig. Enerzijds is de zorgaanbieder van mening dat de Gemeente met de aanbesteding te weinig cliëntplekken heeft ingekocht, althans voor de specifieke doelgroepen die zij gespecialiseerd bijstaat. Daarnaast voldoet de gunningssystematiek in de aanbesteding alsook het transitieproces ná de aanbesteding niet aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijkheid, transparantie en proportionaliteit. De Gemeente heeft haar zorgvuldigheidsnormen zodanig geschonden, dat zorgaanbieder bepleit dat de aanbesteding ingetrokken dient te worden. Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam de aanbesteding naar aanleiding van dit en andere kort gedingen deels ingetrokken en zal de Gemeente een nieuwe procedure gaan organiseren

Eerder boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van jeugdzorg (2x), forensische zorg, acute ggz, SGLVG-zorg en Wlz zorg. Ook boekte Maverick Advocaten succes in de strijd tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com. Voor meer informatie over eenvoudiger, anders en toch innovatief aanbesteden, zie de informatieportal innovatiepartnerschap.info.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257